Q11: Steunt u de motie van wantrouwen tegen het kabinet?

Burgers
19.12.2020

De Corona maatregelen van het kabinet Rutte III hebben het land grote schade berokkend en de komende maanden zal deze schade nog verder toenemen.

Een aangenomen motie van wantrouwen kan aanleiding zijn voor de val van een kabinet.

De directe aanleiding voor het indienen van de motie van wantrouwen was de mondkapjesplicht.

 

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er sinds 1 december 2020 sprake is van een mondkapjesplicht;

overwegende dat zowel de Minister van VWS als het RIVM meermaals heeft aangegeven dat het dragen van mondkapjes slechts schijnveiligheid biedt;

overwegende dat uit meerdere wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat het dragen van mondkapjes medische schade kan veroorzaken;

overwegende dat een mondkapjesverplichting een ernstige inbreuk vormt op de persoonlijke levenssfeer zoals vastgelegd in artikel 10 van onze Grondwet;

overwegende dat er geen onderzoek heeft plaatsgevonden naar de toegevoegde waarde van een mondkapjesplicht ten opzichte van de situatie waarbij veel mensen vrijwillig een mondkapje dragen; spreekt zijn afkeuring uit over het kabinetsbeleid ten aanzien van het invoeren van een mondkapjesverplichting, en gaat over tot de orde van de dag.