Q14 : Mondkapjes zijn gevaarlijk, zinloos en een staatsexperiment?

Burgers
09.01.2021

U bent zelf verantwoordelijk voor uw gezondheid, wees daarom geïnformeerd, doe zelf onderzoek en stel kritische vragen en stel uw mening bij als nieuwe informatie daarom vraagt. Beschouw het biologische normaal (ademhaling) niet als abnormaal en het biologisch abnormaal (maskers) niet als (het nieuwe) normaal. Hier volgt een samenvatting, voor uitgebreidere informatie met bijbehorende bronnen, kunt u verder naar beneden scrollen.

1.     Mondmaskers zijn potentieel gevaarlijk voor het lichaam.

Mondmaskers leiden tot zuurstoftekort en schade in alle organen en is onomkeerbaar in de hersencellen. Acute klachten zorgen o.a. voor benauwdheid, hoofdpijn en duizeligheid. Bovendien veranderen mondmaskers het microklimaat bij de mond. Daardoor bevorderen ze co-infecties met bacteriën, virussen en schimmels. Dat kan de longen infecteren. Ze zorgen ook voor huiduitslag, jeuk, irritatie en droogheid van de huid. Ze werken emotioneel belemmerend, zorgen voor stress, psychische klachten en verstoren zowel de hormoonbalans als ons DNA.

2.     Mondmaskers zijn nogal zinloos tegen virusverspreiding.

Diverse internationale wetenschappelijke studies over de laatste decennia hebben aangetoond dat het dragen van medische maskers niet substantieel bijdraagt aan vermindering van infectiegevallen. 

3.     Mondmaskers leiden tot steeds verdergaande onderwerping aan de overheid.

Overheidsfunctionarissen hebben diverse malen gezegd dat mondmaskers geen medisch doel dienen, maar ingezet zijn om ons gedrag te beïnvloeden. Maskerplicht is een oefening voor vaccinatieplicht.

 

 

 

 1. Mondmaskers zijn gevaarlijk voor het lichaam.
 1. Ze verhogen het koolstofdioxidegehalte (hypercapnia) en tegelijkertijd verlagen ze het zuurstofgehalte in ons bloed. Dat leidt tot verzuring (acidose), met als gevolg meer ontstekingen, een verzwakking van het immuunsysteem en dus een verhoogde vatbaarheid voor infecties door externe factoren. Dit legt immunoloog dr. Carla Peeters, oud-RIVM medewerker, uit. Mondmaskers zorgen namelijk voor een ander microklimaat, veranderde temperatuur, luchtvochtigheid, ophoping van toxische stoffen en stofdeeltjes van het masker zelf die vervolgens in de longen komen. Daarmee werken ze bacteriële en virale infecties in de hand. Ook zorgen ze voor hoofdpijn en huidirritaties. Mondmaskers kunnen de ademhaling veranderen en hebben bovendien een psychologisch effect. Zuurstoftekort verhoogt de activiteit van het sympathisch zenuwstelsel (flight-fight reactie) en de hartslag wordt sneller. Dit zorgt voor ongemak en stress en leidt tot een verhoogd risico op onwel voelen, moeheid en zelfs flauwvallen (https://www.hpdetijd.nl/2020-06-19/veel-mensen-die-mondkapjes-dragen-ervaren-een-negatief-effect-op-de-gezondheid/).
 2. Neurologe dr. M. Griesz-Brisson legt uit dat uitgeademde lucht opnieuw inhaleren leidt tot zuurstoftekort. Dat uit zich in acute waarschuwingssignalen zoals hoofdpijn, slaperigheid, duizeligheid, concentratieproblemen en vertraging van de reactietijd. Wanneer het lichaam hieraan gewend raakt, dan treedt chronische zuurstoftekort op en blijft het zuurstoftekort in de hersenen toenemen. Zuurstoftekort voor kinderen en adolescenten vertraagt de ontwikkeling van de hersenen. Dit leidt tot onomkeerbare schade aan de hersenen en mogelijk vervroegde dementie. Zuurstoftekort beschadigt alle organen. Ook zegt zij het volgende: “Maar onze gezondheid ligt deels in onze eigen handen. We dienen ons immuunsysteem te versterken door verantwoord te eten, schoon drinkwater te drinken, veel beweging, vitamines, gezelligheid, vreugde, vrienden en heel veel frisse lucht. Dat alles is echter precies wat onze regering ons verbiedt! Hun advies: handen desinfecteren, afstand houden en mond en neus bedekken.(https://debataafschecourant.wordpress.com/2020/10/17/neurologe-wat-mondkapjes-aanrichten-behalve-vroege-dementie/; https://media01.imu.nl/storage/heart4happiness.nl/2097/monkapje-gv-1.pdf)

 

 1. Psychische en sociale klachten. Gecombineerd met de gecreëerde angstcultuur betekent dit een ernstige verzwakking van ons immuunsysteem, zo meldt de immunoloog prof. dr. Pierre Capel. Mondmaskers wekken negatieve stressoren op en veranderen onze hormoonbalans en ons DNA. (https://heart4happiness.nl/) Daarom pleiten Capel en Peeters voor de afschaffing van de mondmaskerplicht. “Zeker bij kinderen is dit een probleem, omdat zuurstof belangrijk is voor groei en herstel”. De Duitse arts Bodo Schiffmann is specialist duizeligheid. Hij toont voorbeelden van 13-jarigen die ‘hoogstwaarschijnlijk zijn gestorven, omdat ze mondmaskers droegen’. (https://www.ninefornews.nl/twee-13-jarige-kinderen-gestorven-door-mondkapje-dit-is-moord/)

 

SAMENVATTEND:

Mondmaskers leiden tot zuurstoftekort en schade in alle organen en is onomkeerbaar in de hersencellen. Acute klachten zorgen o.a. voor benauwdheid, hoofdpijn en duizeligheid. Bovendien veranderen mondmaskers het microklimaat bij de mond. Daardoor bevorderen ze co-infecties met bacteriën, virussen en schimmels. Dat kan de longen infecteren. Ze zorgen ook voor huiduitslag, jeuk, irritatie en droogheid van de huid. Ze werken emotioneel belemmerend, zorgen voor stress, psychische klachten, wekken negatieve stressoren op en verstoren zowel de hormoonbalans als ons DNA.

 

 1. Mondmaskers zijn zinloos tegen virusverspreiding.
 1. Medische mondmaskers zijn bewezen ineffectief, dat hebben diverse wetenschappelijke studies aangetoond. Neem een grootschalig Deens onderzoek dat is beschreven in de Annals of Internal Medicine. Dat onderzoek is gedaan door twee hoogleraren. Dr. Henning Bundgaard is cardioloog en dr. Kasper Iversen is hoogleraar spoedeisende geneeskunde. Zij komen van het belangrijke universiteitsziekenhuis Rigshospitalet in Kopenhage. ((https://doi.org/10.7326/M20-6817; Dansk studie om effekten af mundbind er nu offentliggjort (rigshospitalet.dk);18 november jl.; Deense studie: mondkapje beschermt nauwelijks tegen corona - Dagblad van het Noorden (dvhn.nl); https://www.ademvrij.nu/deens-onderzoek-mondmasker-beschermt-niet-tegen-longvirussen)

 

De Deense resultaten sluiten aan bij eerder onderzoek naar de effectiviteit van mondmaskers. Gezondheidsautoriteiten zeggen al langer dat het dragen van een mondmasker slechts beperkte bescherming biedt. Zelfs niet in ziekenhuizen.Het gaat hier om een peer reviewede studie met een betrouwbaarheid van 95%. Voor dit onderzoek zijn ruim 17.000 volwassenen benaderd. Daarvan voldeden 6.024 personen aan de selectiecriteria. Let wel, dit onderzoek werd gedaan met ‘medische mondmaskers’. Zelfs déze mondmaskers stoppen de virusverspreiding niet! (https://www.europereloaded.com/more-than-a-dozen-credible-medical-studies-prove-face-masks-do-not-work-even-in-hospitals/; More Than a Dozen Credible Medical Studies Prove Face Masks Do Not Work Even In Hospitals! - Vision Launch Media; https://thevirus.wtf/masks/ )

 

 1. Het European Centre for Disease Prevention and Control(ECDC) laat op haar website weten dat ze gebruik van medische mondmaskers niet aanraadt. Dit omdat ze weinig tot geen effectieve bescherming bieden noch de transmissie van viruses verminderen tijdens een influenza-uitbraak of pandemie. (https://www.ecdc.europa.eu/en/seasonal-influenza/prevention-and-control/personal-protective-measures)

 

 1. Mondmaskers zorgen voor diverse milieuproblemen, o.a. microplastics in de natuur en vervuiling van rivieren. Ze verstoren de biodiversiteit en kunnen in allerlei organismen terechtkomen.(Een zee van mondkapjes | Trouw; Mondkapjes ‘serieus probleem’ voor natuur, zorgen om schadelijke stoffen | Binnenland | AD.nl)

 

SAMENVATTEND:

Diverse internationale wetenschappelijke studies over de laatste decennia hebben aangetoond dat het dragen van medische maskers niet substantieel bijdragen aan vermindering van infectiegevallen. Het ECDC raadt daarom het dragen van mondmaskers af. Microplastics en andere stoffen in de mondmaskers belasten de natuur en verstoren de biodiversiteit.

 

3. Mondmaskers leiden tot steeds verdergaande onderwerping aan de overheid.

 1. Het Kabinet en het OMT hebben diverse malen toegegeven dat mondmaskers GEEN bescherming bieden.

In september 2020 gaf Jaap van Dissel aan dat ‘ons gedrag’ het probleem is. Hij refereerde aan een Noors onderzoek. Dat concludeerde dat ongeveer 200.000 mensen een week lang een mondmasker moeten dragen om misschien één besmettingsgeval te voorkomen. Tevens gaf hij aan dat besmettingscijfers lager waren in landen zonder mondmaskerplicht en ze dus schijnveiligheid bieden. In april 2020 gaf premier Rutte aan dat het WHO stelde dat er onvoldoende bewijs is voor bescherming door mondmaskers en dat volgens deskundigen mondmaskers niet nodig waren. (https://www.trouw.nl/binnenland/het-testbeleid-is-niet-het-probleem-ons-gedrag-is-het-probleem~bd682948/; https://nos.nl/artikel/2350488-hoe-iets-wat-geen-bescherming-biedt-toch-landelijk-geadviseerd-werd.html)

 

 1. De overheid heeft herhaaldelijk aangegeven dat mondmaskers bedoeld zijn om gedragsbeïnvloeding te bewerkstelligen.

Minister Tamara van Ark van medische zorg en sport liet al op 1 augustus jl. weten: ”Mondkapjes hebben geen medisch doel maar dienen om ons gedrag te beïnvloeden” Ook vicepremier Kajsa Ollongren geeft dit toe. Bij mondmaskers in binnenruimtes gaat het volgens haar om gedragsbeïnvloeding. Een puur politiek besluit, zo zegt ook zij. Dit is niet om onze gezondheid, maar uitermate slecht zelfs voor onze gezondheid.(Minister van Zorg:"Mondkapjes hebben geen medisch doel maar dienen om ons gedrag te beïnvloeden" – CSTV (commonsensetv.nl); MInister Ollongren geeft toe : Mondkapjes zijn bedoeld voor gedragsbeïnvloeding. (bitchute.com);Vicepremier Ollongren: mondkapjesbesluit was 'politieke afwe... - Noordhollandsdagblad

 

 1. Overheidsfunctionarissen komen hun aan ons opgelegde regels zelf niet na.

Bovendien spant minister Ferd Grapperhaus de kroon. Tijdens zijn trouwfeest en bij het tankstation houdt hij zich niet aan zijn eigen regels die hij ons oplegt: is dan het gevaar van de overheid niet veel groter dan dat van het virus?(Grapperhaus: 'Butsen overgehouden aan huwelijksaffaire' | RTL Nieuws; Trouwfeest Grapperhaus: van 'voorbeeldig' tot 'met de minuut ongeloofwaardiger' | NOS; Minister Ferdinand Grapperhaus vergeet mondkapje bij tankstation a2 - YouTube; Grapperhaus opnieuw betrapt op negeren maatregelen, video gaat viraal: – Liever te dik in de kist dan een feestje gemist)

 1. Het is ook de overheid bij wet verboden om kledingvoorschriften te geven. Vallen mondmaskers onder kledingstukken en zo ja, mag de overheid zich daar dan mee bemoeien? Die vraag stelde programmamaker Flavio Pasquino aan immunoloog dr. ir. Carla Peeters. In de uitzending toont Pasquino o.a. een reportage van RTL Nieuws uit juni jl. Daarin wordt goed uitgelegd dat feitelijk enkel de medische mondmaskers nut zouden ‘kunnen’ hebben, mits goed gebruikt. Echter, dit is onbetaalbaar, onvoldoende leverbaar en praktisch onmogelijk uit te voeren, zelfs door een arts. (https://www.youtube.com/watch?v=jJr6-qzE920; Mondkapje dragen maakt risico op besmetting juist groter, zegt deskundige | RTL Nieuws; https://ademvrij.nu/video-interview-dr-carla-peeters-mondkapjes-mogelijk-schadelijk-voor-longweefsel)

 

 1. Na de WHO publiceerden de wetenschappelijke toptijdschriften The Lancet en Nature onlangs dat zowel a-symptomatische als ook pre-symptomatische verspreiding niet plaatsvindt. Dan staat vast dat de huidige maatregelen jegens (gezonde) mensen zonder symptomen – zoals 1,5 meter afstand en mondmaskers – totaal géén zin hebben! Daarmee is alle grond voor lockdowns en daaraan gekoppelde maatregelen weggenomen. (https://www.cnbc.com/2020/06/08/asymptomatic-coronavirus-patients-arent-spreading-new-infections-who-says.html; https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(20)30172-5/fulltext; https://www.nature.com/articles/s41467-020-19802-w; https://www.theepochtimes.com/over-30000-health-experts-sign-declaration-against-covid-19-lockdowns_3537277.html?utm_source=newsnoe&utm_medium=email&utm_campaign=breaking-2020-10-13-2;  https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/11/05/alina-chan-nature-medical-journal.aspx?cid_source=prnl&cid_medium=email&cid_content=art1HL&cid=20201105Z1&mid=DM699800&rid=100401019)

 

 1. De overheidsmaatregelen zijn omgekeerd evenredig aan wat gezondheidstechnisch wenselijk is. Waarom wordt overweldigend wetenschappelijk bewijs van de effectiviteit van hydroxychloroquine en ivermectine volkomen genegeerd? Waarom negeert de overheid keihard dat mondmaskers zinloos en gevaarlijk zijn? Dat is toch vreemd? (https://www.youtube.com/watch?v=Q0mvhGaHuCs)

 

SAMENVATTEND

Premier Rutte zei in april 2020 dat er onvoldoende bewijs is dat mondmaskers bescherming bieden. Overheidsfunctionarissen hebben diverse malen gezegd dat mondmaskers geen medisch doel dienen, maar ingezet zijn om ons gedrag te beïnvloeden. Besmetting betekent dat het virus aanwezig is, MAAR een infectie moet klinisch worden vastgesteld, bijvoorbeeld door een bloedonderzoek. Op basis van bloedonderzoeken is wetenschappelijk aangetoond dat het sterftecijfer bij infectie tussen de 0.00% - 0.31% ligt i.p.v. de aanvakelijk gedachte 3.4%. Diverse medische en wetenschappelijke specialisten hebben uitgelegd en/of aangetoond waarom de PCR testen onnauwkeurig zijn en de mondmaskers, de 1.5 m afstand houden etc. (“het nieuwe normaal”) virusverspreiding niet voorkomen. De feiten ondersteunen het argument voor lockdowns dus niet.

Aanvulling door ANBB lid:

 

Op 23 december jl. publiceerde de WHO een document genaamd "Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease (COVID-19) and considerations during severe shortages" waarin de adviezen worden gegeven over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. De alom verplichte "niet medische mondmaskers" worden hierin als volgt omschreven: 

"Non-medical masks are not considered appropriate for protection of health workers when working in patient care areas or caring for patients (29). Material thickness and weaving standards vary widely; hence, the barrier (filtration efficiency) against microorganisms passing through the fabric is unknown. In addition, non-medical masks are often designed with multiple layers of hydrophilic materials such as cotton, and thus may retain moisture, become contaminated and act as a potential source of infection to a wearer (100, 101). Although current recommendations advise the use of synthetic, hydrophobic materials on the outer layer, the overall use of non-medical masks is for source control purposes. There is no current evidence to show that these masks perform adequately or consistently as PPE (29)."

Oftewel, er is geen bewijs dat deze maskers werken, erger nog ze kunnen het besmettingsrisico voor de drager ervan juist verhogen.

bron: https://www.who.int/publications/i/item/rational-use-of-personal-protective-equipment-for-coronavirus-disease-(covid-19)-and-considerations-during-severe-shortages

Aanvulling vanuit HP/DE TIJD:

Deel 1: https://www.hpdetijd.nl/2020-06-12/alle-ins-en-outs-over-dat-vermaledijde-mondkapje/

Deel 2: https://www.hpdetijd.nl/2020-06-19/veel-mensen-die-mondkapjes-dragen-ervaren-een-negatief-effect-op-de-gezondheid/

Deel 3: https://www.hpdetijd.nl/2020-07-01/aantonen-beschermende-werking-van-medische-mondmaskers-blijkt-niet-zo-eenvoudig/

Deel 4:  https://www.hpdetijd.nl/2020-07-05/stop-met-anderhalve-meter-afstand-en-het-verplicht-dragen-van-mondkapjes/

......