LB.Q1 MAA - Maastricht Aachen Airport sluiten ?

Limburg
10.02.2021

Vliegveld Maastricht Aachen Airport leidt al jaren een zieltogend bestaan en staat op een kantelpunt. Elk jaar moeten er miljoenen euro's bij om het rendabel te houden. Nu is er een investering van 35 miljoen euro nodig om de start- en landingsbaan een forse opknapbeurt te geven. Maar de overlast is groot. De provincie lijkt koste wat kost vast te willen houden aan dit vliegveld, tot woede van veel omwonenden. Provincie én omwonenden lieten een onderzoek uitvoeren naar de toekomst.

Belangrijkste bevindingen Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA)

• Maastricht Aachen Airport zou als vrachtvliegveld alleen, zonder passagiersvluchten, voor meer welvaart zorgen dan de door de provincie Limburg beoogde voortzetting van het vliegveld in zijn huidige vorm met zowel vracht- als passagiersvluchten.

• Als kleinverkeersvliegveld, zonder passagiers- en vrachtvluchten, maar met ruimte voor de bedrijvigheid op de Maastricht Maintenance Boulevard en voor de kleine vliegtuigen, zou Maastricht Aachen Airport voor meer welvaart zorgen dan het vliegveld in zijn huidige vorm of dan als vrachtvliegveld alleen.

• De extra baten van een kleinverkeersvliegveld ten opzichte van een vrachtvliegveld alleen komen door de positieve welvaartseffecten van minder geluid en de toegenomen recreatieve waarde van de natuur. Zuid-Limburg is uniek in de zin dat het zowel relatief dichtbevolkt is als veel natuurgebieden heeft met een (hoge) recreatieve waarde.

• Voortzetting van Maastricht Aachen Airport volgens het ondernemingsplan van de provincie Limburg zal bedrijfseconomisch structureel onrendabel blijven wanneer van het lage economische scenario wordt uitgegaan of bij een hoger economisch scenario wanneer Schiphol niet aan de grenzen van zijn capaciteit komt.

• Wanneer voor de volledige sluiting van het vliegveld en herontwikkeling van het vliegveldterrein op basis van de Provinciale Omgevingsvisie Limburg en het Strategisch Actieplan Randstad Zuid-Limburg gekozen zou worden, is te verwachten dat de welvaartseffecten nog positiever uitvallen.