Q20: Onvoorwaardelijk Basisinkomen?

Burgers
20.02.2021

voor ieder individu jong en oud

geen toets op inkomen en vermogen

geen tegenprestaties

hoog genoeg om van te leven´╗┐

Voordelen

-minder bureaucratie : geen uitkeringsapparaat meer nodig voor inkomensafhankelijke toeslagen (bijstand, AOW, WAO, huurtoeslag, kinderbijslag, allerlei andere subsidies, etc, etc) en geen fraude meer mogelijk

-meer stimulans om extra te gaan werken want geen korting meer op uitkering

-minder gezondheidskosten want minder inkomensonzekerheid

-minder criminaliteit

-meer zelfredzaamheid

Nadelen

-onbetaalbaar... (echter bij 50% belastingdruk is het betaalbaar)

-hogere inkomens bevoordeeld... (bij hoger inkomen hoger belastingpercentage)

Sustainable Develoment Goals & UBI