GO.Q1 Goeree-Overflakkee lid van Nationaal park NLDelta?

Burgers
22.02.2021

Meedoen aan Nationale parken nieuwe stijl = een blanco contract. 

Voor de Nationale Parken ‘nieuwe stijl’ is op dit moment geen wet- en regelgeving. De Statusaanvraag van Goeree-Overflakkee gebeurt op basis van de huidige wet natuurbescherming. Feitelijk betekent dat GO de status aanvraagt en de handtekening onder een blanco contract zet waarvan de bepalingen later ingevuld gaan worden. Niemand weet hoe dat eruit gaat zien voor de bedrijven op GO.

 

Op 4 februari jl. organiseerde de gemeenteraad van onze gemeente een dialoogavond over (onder andere) het onderwerp ‘statusaanvraag NL Delta’. 

Klik hier voor een link naar de dialoogavond (Vanaf minuut 37.57 is de presentatie over NLDelta te volgen)

Hoe gaan het beschermingsregime en de beheerplannen er uit zien? Met welke wet- en regelgeving en jurisprudentie worden we later geconfronteerd? Waar we niet meer vanaf kunnen omdat de handtekening al staat. Kijk bijvoorbeeld naar de regels van bescherming en beheer in de natura 2000 gebieden; dat zijn honderden pagina’s met eindeloos veel regeltjes waar burgers en bedrijven in en naast die gebieden aan moeten voldoen.

Dan zou je kunnen denken dat de overheden vanuit al hun flankerende beleid op termijn dat blanco contract goed invullen. Maar dat blijkt een illusie; overheden worden links en rechts ingehaald omdat het in Nederland gebruikelijk geworden is dat splinter-actiegroepen de blanco afspraken via de rechter invullen.  
 
Wat we hebben gezien is dat organisaties zonder achterban naar de rechter kunnen stappen en de rechter uitspraak kunnen laten doen waardoor de overheid in de problemen komt. Kijk bijvoorbeeld naar de eenmansorganisatie van meneer Vollenbroek die met zijn “Mobilisation for the Environment” heel het land op slot heeft gezet in de stikstofdiscussie.
 
Er waren – net als bij de nationale parken – nog leemtes en verschillende interpretaties en toen heeft hij de overheid en alle bedrijven via de Raad van State schaakmat gezet.
 
We ontvangen steeds meer kritische geluiden vanuit verschillende hoeken: LTO, de bollensector, ons waterschap, ondernemers en de gemeenten Voorne Putten en Hoekse Waard. Iedereen is bezorgd dat we één groot natuurgebied worden waar op den duur weinig tot niks meer mag. 
Alle ondernemers willen graag een goed rentmeesterschap betrachten voor onze aarde. Maar de regie op onze omgeving willen we niet kwijt.