Q1: Huisarts mag COVID-19 behandelen?

Artsen / Burgers
15.09.2020

Huisartsen hebben nog steeds geen enkel protocol om COVID-19 te behandelen. Werkende en veilige protocollen worden door de overheid negatief geadviseerd met als gevolg dat de huisartsen denken dat ze niets mogen doen en lijdzaam afwachten tot hun patiënten naar het ziekenhuis moeten worden doorverwezen.

COVID-19 kent twee fasen waarin de behandelprotocollen sterk verschillen. In de eerste fase is de infectie mild en bestaat er, afhankelijk van de conditie van de patiënt, nog een kans dat het eigen immuun systeem de virusinfectie zal overwinnen. In de tweede fase heeft de infectie gezorgd voor zware neveneffecten waardoor ademnood is ontstaan vanwege kapotte longblaasjes, patiënten moeten beademd worden en zullen veelal overlijden en indien men het overleeft zal het herstel langdurig zijn en kan men blijvende schade verwachten.

Argument #1 - vroeginterventie werkzaamheid

Gezien de ernst van de tweede fase is het van groot belang dat deze voorkomen wordt door in de eerste fase medicatie voor te schrijven. Niets voorschrijven betekent dat de patiënt alleen op eigen kracht de tweede fase kan voorkomen. Voor patiënten die tot de risico groep behoren met verminderde weerstand vanwege life style, leeftijd of chronisch lijden, betekent nietsdoen een vergrote kans op de tweede fase.

Voorstander - medicatie voorschrijven die in de praktijk blijkt te werken

Er bestaat experimentele medicatie die weliswaar off-label voorgeschreven moet worden maar die zeer positieve resultaten laat zien met kleine kans op bijwerkingen met daarvan weer een hele kleine kans op sterfte.

Tegenstander - in elk geval geen kwaad doen dus beter om niks te doen

Alleen, via een gouden standaard wetenschappelijke methode, bewezen effectieve en veilige medicatie mag voorgeschreven worden ongeacht de gevolgen voor de patient.

Argument #2 - Vroeginterventie - Veiligheid

Voorstander - Baat het niet dan schaadt het niet

Omdat de bijwerkingen van de beoogde medicatie zeer mild zijn en al vele miljoenen malen is voorgeschreven kan er van worden uitgegaan dat zelfs indien het middel niet of onvoldoende werkt er sowieso geen schadelijke bijwerkingen zijn.

Tegenstander - Omdat bijwerkingen onbekend zijn geen risico lopen

Ondanks dat de bijwerkingen mild zijn bij bekende ziektebeelden is er geen reden om aan te nemen dat dit bij COVID-19 ook zo zal zijn dus is het veiliger om het niet voor te schrijven.