statuten

de Algemene Nederlandse Burger Belangenvereniging is op 12 augustus 2020 opgericht.

Het doel is het engageren, faciliteren en implementeren van burger participatie door middel van informeren en een lidmaatschap met toegang tot een elektronisch platform waar leden meningen kunnen omzetten in referendum-kwesties waarvan de uitslag ingezet wordt om de geformuleerde kwestie te realiseren´╗┐.