Uitleg iDIN

Op deze pagina geven we uitleg over waarom we iDIN nodig hebben om te kunnen stemmen met stemprofiel en hoe dat in zijn werk gaat.

Wat is een stemprofiel?

ANBB maakt gebruik van de bankdienst iDIN om uw identiteit te verifieren. Met iDIN kunt U, via uw eigen bank, uw identiteit online bevestigen. https://www.idin.nl/over-idin/

Let op: er wordt geen geld afgeschreven maar de ANBB krijgt, na uw toestemming, de mogelijkheid om uw identiteit vast te stellen. Het doel hiervan is dat we hiermee kunnen garanderen dat elke Nederlander maar 1 stem kan uitbrengen op de kwesties van de ANBB. Hiermee garanderen we eerlijke stemuitslagen.

Verder vragen we uw toestemming om met behulp van deze iDIN-gegevens uw stem profiel in te stellen. Elke stem binnen de ANBB is anoniem. Om toch meer inzicht te krijgen wie deze stemmen hebben uitgebracht hebben we drie profielgegevens geselecteerd: leeftijd, geslacht en woonlocatie. Omdat de gegevens afkomstig zijn van uw bank weten we met zekerheid dat deze profielgegevens juist zijn en we dus betrouwbare statistische overzichten kunnen maken.

Het alternatief, dus zonder iDIN met alleen uw naam en email adres, zou zijn dat iedereen zelf volledig vrij, zonder controle op juistheid, kan invullen wat zijn/haar geslacht, leeftijd of woonlocatie is.

Graag vragen we dan ook uw medewerking om hiermee de kwaliteit en betrouwbaarheid van de ANBB data zo hoog mogelijk te maken. U krijgt met iDIN toegang tot extra functionaliteit zoals lokale kwesties, landkaarten en naast procentuele ook getalsmatige resultaten. 

 Een paar opmerkingen vooraf:

Wanneer uw bank het nog niet ondersteunt dan kunt u contact met ons opnemen dan gaan we met behulp van uw identiteitsgegevens uw profiel handmatig instellen en ervoor zorgen dat u als gevalideerd lid wordt geregistreerd.

Keer terug naar iDIN scherm